Ang Liyab ng Pag-ibig sa Kalinis-linisang Puso ni Maria ay ang Dasal na Bubulag at Pipigil kay Satanas at sa mga Kampon Niya.